Cenník služieb

 

  Audítorské služby:

  Audítor (hodinová sadzba) bez DPH   1.400 Sk / 46,47 €

  Stanovená cena pre klienta vychádza z hodinovej sadzby. Na základe požadovaného obsahu a predpokladaného rozsahu audítorských prác navrhujem paušálnu cenu. Polovicu paušálnej ceny použijem pre stanovenie zálohy na vykonanie audítorkých činností. Zostatok ceny vyúčtujem po odsúhlasení skutočne vykonaných prác klientom. Pre stáleho klienta je súčasťou ceny i poradenstvo v oblasti účtovníctva.

 

  Vedenie účtovníctva:

  Cena (bez DPH) za vedenie účtovníctva je stanovená na základe počtu spracovaných účtovných položiek. Cena je stanovená pre jeden kalendárny mesiac:

1 - 100 účtovných položiek

4.900 Sk / 162,65 €

101- 300 účtovných položiek

7.900 Sk / 262,23 €

301 - 500 účtovných položiek

10.900 Sk / 361,81 €

501 - 700 účtovných položiek

14.900 Sk / 494,59 €

701 - 1 000 účtovných položiek

19.000 Sk / 606,56 €

1001 - a viac účtovných položiek

dohodou podľa charakteru operácií

 

  Vypracovanie účtovnej závierky a podkladov pre daňové priznanie:

Účtovná jednotka bez povinnosti auditu

do 14.000 Sk / 464,71 €

Účtovná jednotka s povinnosťou auditu
(bez ceny auditu)

do 20.000 Sk / 663,88 €

 

  Vedenie evidencie majetku (a výpočet odpisov) ročne:

1 - 30 jednotiek

3.000 Sk / 99,58 €

31 - 50 jednotiek

6.000 Sk / 199,16 €

51 - a viac

dohodou podľa charakteru majetku

 

  konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk