Profil a referencie

 

  * Ing. Gabriel Machánek, licencia SKAu 579, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave

  * 16 rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva, konateľ spoločnosti

  * audítor od roku 1994

 

  Referencie:

  audítorské služby vykonávam v oblasti služieb, stavebnej výroby, výrobné podniky:

    • SAD Trnava, a.s.,
    • CORE Computer, s.r.o.,
    • Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s.,
    • Pekáreň a cukráreň, a.s., Hliník nad Hronom,
    • Komárňanské pekárne a cukrárne, a.s.,
    • Delta pekárne Slovensko, a.s.,
    • Jednota SD Bratislava-vidiek,
    • ESA LOGISTIKA, s.r.o., Ivanka pri Dunaji,
    • MEDEA, a.s., Košice,
    • PEZA, a.s., Žilina,
    • Dúbravanka R.F.T. s.r.o.,
    • BALA, a.s., Holice,
    • Metalurg Steel, s.r.o., Bratislava,
    • VUIS - zakladanie stavieb, s.r.o.,
    • DUNAUTO, s.r.o., Šamorín,
    • DRON- Sklady, s.r.o., šamorín

     


Správa o transparentnosti za rok 2010